تبلیغات
آموزش کامپیوتر - هرگز باطری موبایل را قبل از خاموش کردن آن خارج نکنید ...

امروز:

هرگز باطری موبایل را قبل از خاموش

 کردن آن خارج نکنید ...

چون خراب می شود ...